Vi senker nettleien med 30 %

Tinn Energi AS  ønsker å bidra i en vanskelig tid på grunn av Covid-19 pandemien. Vi reduserer nettleien med 30 % i perioden 23.03.2020 til 30.09.2020.

Reduksjonen gjelder alle kunder, både privat og næring.

Tabellene nedenfor presenterer prisene for denne perrioden.

Disse prisene gjelder bruk av strømnettet. Husk at kraftprisene fra din kraftleverandør kommer i tillegg. Til dekning av kostnader for nettkunder uten automatisk måleravlesning tilkommet et gebyr på kr 2500,- eks mva.

Husholdninger og fritidsboliger

Prisene er inkludert avgift til Enova, forbruksavgift og moms (se informasjon om avgifter nederst på siden).

BeskrivelseSikringFastledd kr/årEnergiledd øre/kWh
Sept.-April
Energiledd øre/kWh
Mai-August
Målt anleggInntil 63 A2362,5039,7938,92
Inntil 160 A3150,0039,7938,92
Umålt anlegg1312,5039,7939,79

Små næringskunder

Prisene er eksklusiv avgift til Enova, forbruksavgift og moms (se informasjon om avgifter nederst på siden).

SikringFastledd kr/årEnergiledd øre/kWh
Sept.-April
Energiledd øre/kWh
Mai-August
Inntil 63 A1890,-14,7014,00
Inntil 160 A2520,-14,7014,00

Større næringskunder

Prisene er eksklusiv avgift til Enova, forbruksavgift og moms (se informasjon om avgifter nederst på siden).

KundegruppeEffektgrense kWFastledd
kr/år
Energiledd øre/kWh
hele året
Effektledd kr/kW mnd
Trappetariff for kunder med effektuttak over 65 kWFørste 100 kW3500,-6,5841,30
Over 100 kW3500,-6,5827,30
Høyspent4550,-3,2917,50

(* uten forbruksavgift)

Byggestrøm

Prisene er inklusiv avgift til Enova, forbruksavgift og moms (se informasjon om avgifter nederst på siden).

Fastledd i kr. pr. år.1890,-
Leie av skap i kr. pr. år.1750,-
Til og fra koblinger i kr1050,-
Forbruk energiledd sept.-april i øre/kWh14,70
Forbruk energiledd mai-august i øre/kWh14,00
Bestill byggestrøm her.

Avgifter

Staten har vedtatt følgende avgifter fra 01.01.2019.

KundegruppeEnova øre/kWhForbruks-avgift øre/kWhMoms %
Husholdning, fritidsboliger, etc.1,016,1325
Næringskunder800-, kr pr. år16,1325
Næringskunder, redusert avgift
(Kunder med næringskode 5 til 33)
800-, kr pr. år0,50525

Meny