Tabellene nedenfor viser nettariffer gjeldende fra 01.01.2020. Forklaring på de enkelte satsene finner du under spørsmål og svar om nettleie.

Disse prisene gjelder bruk av strømnettet. Husk at kraftprisene fra din kraftleverandør kommer i tillegg.

Til dekning av kostnader for nettkunder uten automatisk måleravlesning tilkommet et gebyr på kr 2500,- eks mva.

Husholdninger og fritidsboliger

Prisene er inkludert avgift til Enova, forbruksavgift og moms (se informasjon om avgifter nederst på siden).

BeskrivelseSikringFastledd kr/årEnergiledd øre/kWh
Sept.-April
Energiledd øre/kWh
Mai-August
Målt anleggInntil 63 A337547,6646,41
Inntil 160 A450047,6646,41
Umålt anlegg187547,6647,66

Små næringskunder

Prisene er eksklusiv avgift til Enova, forbruksavgift og moms (se informasjon om avgifter nederst på siden).

SikringFastledd kr/årEnergiledd øre/kWh
Sept.-April
Energiledd øre/kWh
Mai-August
Inntil 63 A270021,0020,00
Inntil 160 A360021,0020,00

Større næringskunder

Prisene er eksklusiv avgift til Enova, forbruksavgift og moms (se informasjon om avgifter nederst på siden).

KundegruppeEffektgrense kWFastledd
kr/år
Energiledd øre/kWh
hele året
Effektledd kr/kW mnd
Trappetariff for kunder med effektuttak over 65 kWFørste 100 kW50009,4059,00
Over 100 kW50009,4039,00
Høyspent65004,7025,00

(* uten forbruksavgift)

Byggestrøm

Prisene er inklusiv avgift til Enova, forbruksavgift og moms (se informasjon om avgifter nederst på siden).

Fastledd i kr. pr. år.2700,-
Leie av skap i kr. pr. år.2500,-
Til og fra koblinger i kr1500,-
Forbruk energiledd sept.-april i øre/kWh21,00
Forbruk energiledd mai-august i øre/kWh20,00
Bestill byggestrøm her.

Avgifter

Staten har vedtatt følgende avgifter fra 01.01.2019.

KundegruppeEnova øre/kWhForbruks-avgift øre/kWhMoms %
Husholdning, fritidsboliger, etc.1,016,1325
Næringskunder800-, kr pr. år16,1325
Næringskunder, redusert avgift
(Kunder med næringskode 5 til 33)
800-, kr pr. år0,50525

Spørsmål og svar om nettleie

Finn svaret på vanlige spørsmål om nettleie her.

Forbruksavgift for elektrisk kraft

Tinn Energi Nett har ansvar for å kreve inn forbruksavgift for elektrisk kraft (elavgift) på vegne av Skattedirektoratet.

Reglene for forbruksavgift i korte trekk:

 

  • Husholdninger og næringskunder betaler generelt full avgift, se prislisten ovenfor for avgiftssats.
  • Bedrifter med næringskode innenfor 5 – 33 og 38.320, 88.993, 88.994 (SN2007) betaler redusert avgift. For ytterligere detaljer se mer informasjon her.
  • Redusert avgift gjelder bare for forbruk i selve produksjonsprosessen.
  • I noen særtilfeller gis det fritak fra forbruksavgift, dette er nærmere forklart i Skatteetatens rundskriv (mer informasjon her).
  • Alt forbruk som ikke brukes i produksjonsprosessen regnes som brukt til administrasjon.
  • Forbruk til administrasjonsbygg skal belastes med full forbruksavgift.
  • Når flere typer virksomhet ligger bak samme måler skal det foretas en fordeling på de ulike avgiftssatsene.
  • Kunden må på et eget skjema dokumentere retten til redusert avgift eller avgiftsfritak.
  • Bedriftene er selv ansvarlig overfor Skattedirektoratet for å betale korrekt avgiftssats.

Skattedirektoratet har besluttet at all dokumentasjon skal fornyes årlig jfr § 3-12-9 Dokumentasjon for rett til redusert sats.

Dette betyr at bedrifter med fritak eller redusert avgift årlig må sende inn ny dokumentasjon, selv om det ikke er endringer som har betydning for vurdering av avgiftsgrunnlaget. I tillegg må bedriftene melde endringer som skjer i løpet av året. Tinn Energi vil i forkant av nytt år sende en skriftlig påminnelse om dette. Vi anbefaler da at bedriftene også kontrollerer at de er registrert hos oss med korrekt navn, foretaksnummer og næringskode. Skjema for å dokumentere retten til redusert avgift finner du?

Meny