Tinn Energi Nett er lovpålagt at vi i enhver sammenheng skal opptre nøytralt ovenfor kraftleverandører og sluttbrukere, herunder når det gjelder informasjon om leverandører og kraftmarket. Tinn Energi Nett skal håntere informasjon på en måte som gjør at enkeltleverandører ikke kan gis konkuransefortrinn.

Ved leverandørbytte av kraft vil du fortsatt få regning på nettleien fra din lokale netteier, men du står fritt til å velge den kraftleverandøren du ønsker. Se oversikten over kraftleverandører i Tinn her og hvordan du går fram ved bytte av leverandør her.

Slik bytter du kraftleverandør

Under får du svar på hvordan du bytter kraftleverandør og hvilken informasjon du trenger for å gjennomføre denne prosessen.

Velg først en ny kraftleverandør
Les av målerstanden
Når trer endringen i kraft?

Velg først en ny kraftleverandør

Når du har valgt din nye kraftleverandør, tar du kontakt med dem på e-post eller telefon. Du får tilsendt en kontrakt på kjøp av kraft og et oppsigelsesskjema stilet til din nåværende kraftleverandør. Mange kraftleverandører har også skjemaer for dette på sin nettside.

Les av målerstanden

Du trenger nøyaktig målerstand når du skal bytte leverandør og du må derfor lese av strømmåleren din. Det er også viktig å ha notert målerpunktID/målernummer. Signer papirene du har fått tilsendt eller skrevet ut fra nettet og send dem i retur til din nye kraftleverandør.

Når trer endringen i kraft?

Din nye kraftleverandør vil etter å ha mottatt signerte kontrakter fra deg, informere din nåværende kraftleverandør og netteier om skifte av kraftleverandør. Etter ca. tre uker vil byttet skje og du vil motta kraft fra din nye leverandør.

Oversikt over kraftpriser

Priser varierer fra leverandør til leverandør og på Forbrukerrådets sider finner du oppdaterte priser til enhver tid. Vær oppmerksom på at Forbrukerrådet bare viser produkter som er meldepliktige.

På siden kan du få priser for din adresse. Du finner også en liste over lokale kraftleverandører med kontaktinformasjon her.

Strømpris.no

Forbrukerrådets oversikt over strømpriser

Kraftleverandører i Tinn

Følgende kraftleverandører leverer kraft i Tinn kommune per dags dato:

 • Fjordkraft AS, Storgata 159, 3915 Porsgrunn, 06110
 • Fortum markets AS, Rådmann Siras vei 1, 1712 Grålum, 06910
 • Gudbrandsdal Energi AS, Strandgata 39, 2640 Vinstra, 61 29 46 00
 • Hafslund Strøm AS, Drammensveien 144, 0277 Oslo, 22 43 50 00
 • Hallingkraft AS, Torget 5, 3570 Ål, 815 68 044
 • Ishavskraft AS, Løkkeveien 33, 9510 Alta, 08526
 • Kraftinor AS, Teknologiveien 2, 8517 Narvik, 02006
 • LOS AS, Kjøita 18, 4630 Kristiansand S, 02021
 • NorgesEnergi AS, Markens gate 34, 4612 Kristiansand S, 810 33 700
 • Ringeriks-Kraft AS, Fossveien 7-9, 3510 Hønefoss, 32 11 95 00
 • SFE Kraft, Sogn og Fjordane Energi AS, Bukta, 6823 Sandane, 57 88 47 00
 • Telinet Energi AS, Strandveien 50, 1366 Lysaker, 815 10 044
 • Tinn Energi AS, Storgata 4, 3660, Rjukan, 350 80 900
  Tinn Energi as står ikke oppført i konkurransetilsynet sin oversikt og kraftleverandører i Tinn, da de ikke leverer de samme produktene som andre kraftleverandører de sammenligner priser med. Tinn Energi as har fastpris per kalenderår.
 • Trønderenergi AS, Vestre Rosten 77, 7075 Tiller, 07273

Strømpris.no

Forbrukerrådets oversikt over strømpriser

Meny