Nettkunder kan kreve å få utbetalt kompensasjon fra Tinn Energi Nett ved svært langvarige strømbrudd, det vil si avbrudd som varer over 12 timer.

Det gis kompensasjon etter følgende satser:

Varighet avbruddBeløp kompensasjon
0-12 timerIngen kompensasjon
12-24 timerkr. 600,-
24-48 timerkr. 1 400,-
48-72 timerkr. 2 700,-
Ut over 72 timerkr. 1 300,- pr. påbegynt døgn

For fritidsboliger kan samlet årlig kompensasjon ikke overstige forventet innbetalt nettleie for inneværende år.

Kunden må selv fremme krav om kompensasjon innen rimelig tid, definert til innen 3 måneder, etter at normal strømforsyning er gjenopprettet.

Meny