28.09.2016 Redusert reparasjonskapasitet under pågående streik

I forbindelse med storm, uvær og redusert reparasjonskapasitet under pågående streik, vil vi presisere faren for personer ved eventuelle hendelser med luftlinjenettet. I den sammenheng ber vi publikum være spesielt oppmerksom på følgende faremomenter: Ledninger som har falt ned må ikke berøres og man må holde god avstand. Trær og andre gjenstander som ligger over ledninger må ikke berøres og man må holde god avstand. Berøring av ledninger og trær/gjenstander i berøring med ledninger kan være livsfarlig! Tinn Energi AS må varsles dersom situasjoner som nevnt ovenfor blir observert tlf. 350 80900.
 - En trygg kontakt