27.09.2016 Trefall på høyspentlinja langs Tinnsjøstranda

Pga. lokale vindkast som førte til 2 trefall på høyspentlinja langs Tinnsjøstranda, ble alle kunder i fra Mæl til Hovin strømløse tirsdag kveld. Til sammen var området uten strøm i ca. 3,5 time. Utfallet berørte ca. 2000 kunder, inkludert Austbygde Sykehjem. I dagens streikesituasjon er vår reparasjonskapasitet svært begrenset, men i dette tilfelle ble dispensasjonssøknader behandlet både raskt og forsvarlig, slik at feilsøking og retting kunne gå uten nevneverdig opphold.
 - En trygg kontakt