Strømutkobling i Atrå – Austbygde – Hovin - Tessungdalen

Pga. arbeid i høyspentnettet vil Atrå, Gjøystalbygde, Gauset, Austbygde, Hovin, Tessungdalen og Skirvedalen bli utkoblet fra Grønskei på Miland, torsdag 18.06.2015 kl. 23.00. Utkoblingen vil ha en varighet på ca. 5 timer. Linjene må betraktes som spenningsførende i utkoblingstiden, da spenning vil bli påsatt uten nærmere varsel.
 - En trygg kontakt