Nett

Priser

Tabellene nedenfor viser alle nettariffer gjeldende fra 01.01.2019.  Forklaring på de enkelte satsene finner du i menyen til venstre.

Disse prisene gjelder bruk av strømnettet. Husk at kraftprisene fra din kraftleverandør kommer i tillegg.

Til dekning av kostnader for nettkunder uten automatisk måleravlesning tilkommet et gebyr på kr 2500,- eks mva.

Husholdninger og fritidsboliger
Prisene er inkludert avgift til Enova, forbruksavgift og moms (se informasjon om avgifter nederst på siden)

Sikring Fastledd
kr/år
Energiledd øre/kWh 
Inntil 63 A 3187 46,66
Inntil 160 A 4250

46,66

Små næringskunder
Prisene er eksklusiv avgift til Enova, forbruksavgift og moms (se informasjon om avgifter nederst på siden).

Sikring Fastledd
kr/år
Energiledd øre/kWh 
Inntil 63 A 2550 20,50
Inntil 160 A 3400 20,50

Større næringskunder
Prisene er eksklusiv avgift til Enova, forbruksavgift og moms (se informasjon om avgifter nederst på siden)

Kundegruppe Effektgrense kW Fastledd
kr/år
Energiledd øre/kWh
hele året
Effektledd kr/kW mnd
Trappetariff for kunder med effektuttak over 65 kW Første 100 kW 5000 9,00 57
Over 100 kW 5000 9,00 38
Høyspent   6500 4,50(*) 24,50

(* uten forbruksavgift)

Byggeskap
Prisene er inklusiv avgift til Enova, forbruksavgift og moms (se informasjon om avgifter nederst på siden)

Kundegruppe Fastledd
kr/år
Energiledd øre/kWh
hele året
Byggeskap 6750 46,66

Staten har vedtatt følgende avgifter fra 01.01.2019

 

Kundegruppe Enova øre/kWh Forbruks-avgift øre/kWh Moms %
Husholdning, fritidsboliger, etc. 1,0 15,83 25
Næringskunder 800 kr pr. år 15,83 25
Næringskunder, redusert avgift
(Kunder med avgiftskode der de to første sifrene er mellom 10 og 37)
800 kr pr. år 0,5 25
 - En trygg kontakt