Nett

Nettleie

Alle som bruker elektrisitet er knyttet til det norske overføringsnettet.

Dette nettet består av liner og komponenter på flere nivåer. På et overordnet nivå finner vi Sentralnettet som i hovedsak er eid og drevet av Statnett. Dette nettet har høy overføringskapasitet og har to viktige formål:

  1. Det knytter alle forbrukerene til et landsdekkende overføringsnett fra Nordkapp til Lindesnes.
  2. Det knytter også Norge til utlandet, slik at vi kan importere kraft når det er mangel på kraft i Norge, og eksportere kraft når det er overskudd på kraft i Norge.

På nivået under sentralnettet finner vi Regionalnettet. Dette er også nett med høy overføringskapasitet, men som bare dekker en region. Regionalnettet sin oppgave er å overføre større mengder kraft regionalt, inn og ut fra sentralnettet og ut til de lokale nettselskapene.

På det laveste nivået, Fordelingsnettet, blir kraften fordelt ut til de enkelte husholdningene og til offentlige og private verksomheter.

Som forbruker mottar du regning for overføring av elektrisk kraft fra ditt lokale fordelingsnett som eies av Tinn Energi Nett. Tinn Energi Nett har da også tatt med sin del av kostnadene for transport av kraft i sentralnettet og i det regionalnettet vi er koblet til.

Selv om du kan velge hvem du vil kjøpe strøm fra, har Tinn Energi Nett godkjent monopol på å overføre strømmen til deg. For å være sikker på at Tinn Energi Nett ikke tar seg for godt betalt for nettleien, regulerer NVE netteierene sine inntekter ned til et akseptabelt nivå. 

Under finner du lenken til NVE sine sider som omhandler nettleie.

http://www.nve.no/no/Kraftmarked/Forbrukersider/Nettleie1/?id=1394

 

 

 

 - En trygg kontakt