Nett

Leverandørbytte

Tinn Energi Nett er lovpålagt at vi i enhver sammenheng skal opptre nøytralt ovenfor kraftleverandører og sluttbrukere, herunder når det gjelder informasjon om leverandører og kraftmarket. Tinn Energi Nett skal håntere informasjon på en måte som gjør at enkeltleverandører ikke kan gis konkuransefortrinn.

Ved leverandørbytte av kraft vil du fortsatt få regning på nettleien fra din lokale netteier, men du står fritt til å velge den kraftleverandøren du ønsker. I menyen til venstre finner du en oversikt over kraftleverandører i Tinn og hvordan du går fram ved bytte av leverandør.

Oversikt over kraftpriser

Priser varierer fra leverandør til leverandør og på Konkurranstilsynets sider finner du oppdaterte priser til enhver tid. Vær oppmerksom på at Konkurransetilsynet bare viser produkter som er meldepliktige, og at prissammenligningen kun viser de som tilbyr det produktet du har valgt (eks. Fastpris, Spotpris, etc)

På siden kan du velge  kommune, legge inn kraftforbruk og avtaletype. Du kan endre kriteriene underveis i søket etter kraftleverandør.  Du finner også en liste over lokale kraftleverandører med kontaktinformasjon i menyen til venstre.
  
www.konkurransetilsynet.no/kraftpriser

Under finner du lenken til NVE sine sider som omhandler Nettleie.

http://www.nve.no/no/Kraftmarked/Forbrukersider/Nettleie1/?id=1394

 - En trygg kontakt