Nett

Kundeservice

Innføring av Elhub

Januar 2019

 

Elhub er kraftmarkedets nye løsning for utveksling av informasjon mellom markedsaktørene. Denne løsningen skal innføres 18.02.2019, og i den forbindelse vil det foregå en rekke aktiviteter som kan påvirke dere som kunder av Tinn Energi AS. Det må derfor forventes lenger behandlingstid enn normalt ved vårt kundesenter i januar og februar måned.

 

I perioden fra 24.01.19 og frem til lansering av Elhub den 18.02.19 vil det være noen begrensninger for deg som kunde:

  • Du kan ikke foreta leverandørskifte i denne perioden. Du og din kraftleverandør kan fortsatt foreta eventuelle forberedende aktiviteter, som f.eks. å gjøre en måleravlesning, men selve leverandørskiftet vil først kunne skje etter 18.02.19.
  • Ved bytte av strømabonnement i denne perioden vil du som kunde få levert strøm og få registrert bytte av strømabonnement på riktig dato, men du vil ikke få endelig bekreftelse på bytte før etter 18.02.2019.
  • Ingen nye installasjoner blir gjennomført i perioden 28.01.19-11.02.19

 

Vi beklager de ulemper denne omleggingen kan medføre, og ber om forståelse for eventuell treghet i kundedialogen inntil Elhub er på plass.

 

 

Med vennlig hilsen

Tinn Energi AS

 

Har du spørsmål, kontakt Tinn Energi AS på:

Telefon:  35 08 09 00
Telefaks: 35 08 09 05

Du kan også benytte vårt kontaktskjema fra menyen til venstre.

 - En trygg kontakt