Nett

Hvordan bytte kraftleverandør

Hvordan bytter du kraftleverandør og hvilken informasjon trenger du?   

Velg først en ny kraftleverandør

Når du har valgt din nye kraftleverandør, tar du kontakt med dem på epost eller telefon. Du får tilsendt en kontrakt på kjøp av kraft og et oppsigelsesskjema stilet til din nåværende kraftleverandør. Mange kraftleverandører har også skjemaer for dette på sin nettside.

Les av målerstanden

Du trenger nøyaktig målerstand når du skal bytte leverandør og du må derfor lese av strømmåleren din. Det er også viktig å ha notert målerpunktID/målernummer. Signer papirene du har fått tilsendt eller skrevet ut fra nettet og send dem i retur til din nye kraftleverandør.

Når trer endringen i kraft

Din nye kraftleverandør vil etter å ha mottatt signerte kontrakter fra deg, informere din nåværende kraftleverandør og netteier om skifte av kraftleverandør. Etter ca. tre uker vil byttet skje og du vil motta kraft fra din nye leverandør. 

 - En trygg kontakt