Velkommen til Tinn Energi Nett

Du er nå inne på nett-delen av våre nettsider.
På grunn av regelverket fra NVE må disse ha egen nettadresse, og adressefeltet i nettleseren din viser derfor tinnenerginett.no

Tinn Energi AS har konsesjon på nettdriften i Tinn Kommune.

I utstrekning dreier dette seg om grenser mot Rauland i vest, Notodden i øst, Nummedal i nord og Hjartdal i sør.  Topografien i området har gitt energiverket en rekke utfordringer opp i gjennom tidene for å kunne levere strøm inn i heimen.

Ved utgangen av 2011 har Tinn Energi AS ca 7500 nettkunder som omfatter næring, husholdning og fritidsboligmarkedet. Tinn Energi AS har ved utgangen av 2011 ca 15,6 mil med høgspentkabel i bakken, ca 22 mil med høgspentlinjer og 384 nettstasjoner. Lavspenningsanlegg i jord utgjør ca 41 mil og ca 55mil med luftkabelanlegg.

Anleggene driftes og vedlikeholdes fra Rjukan og Tinn Austbygd. 

Byggestrøm

Bestil byggestrøm her