Velkommen til Tinn Energi Nett

Du er nå inne på nett-delen av våre nettsider.
På grunn av regelverket fra NVE må disse ha egen nettadresse, og adressefeltet i nettleseren din viser derfor tinnenerginett.no

Tinn Energi AS har konsesjon på nettdriften i Tinn Kommune.

I utstrekning dreier dette seg om grenser mot Rauland i vest, Notodden i øst, Nummedal i nord og Hjartdal i sør.  Topografien i området har gitt energiverket en rekke utfordringer opp i gjennom tidene for å kunne levere strøm inn i heimen.

Ved utgangen av 2011 har Tinn Energi AS ca 7500 nettkunder som omfatter næring, husholdning og fritidsboligmarkedet. Tinn Energi AS har ved utgangen av 2011 ca 15,6 mil med høgspentkabel i bakken, ca 22 mil med høgspentlinjer og 384 nettstasjoner. Lavspenningsanlegg i jord utgjør ca 41 mil og ca 55mil med luftkabelanlegg.

Anleggene driftes og vedlikeholdes fra Rjukan og Tinn Austbygd. 

Byggestrøm

Bestill byggestrøm her

Oppsigelse av byggestrøm

Elhub sin portal har åpnet

Les mer om dette på denne siden.